anu kapopohokeun...

Budaya sunda geus loba anu kapoho"keun kana jati dirina bahwa maranehna asli urang sunda.
Bahasa sunda geus jarang di pake di perkotaan nu mayoritasna atawa masih keneh di lingkungan jawa barat anu ngabogaan bahasa daerahna nyaeta bahasa sunda. Urang sunda sabenernamah kudu bangga jadi urang sundateh, ngan hanjakal urang sunda ampir poho ku jaman ayunamah kana bahasa daerahna sorangan. Kesenian sunda, lagu” sunda geus jarang di mumule ku urang sunda paling oge mun aya hajatan khusus karek kesenian sunda jeung lagu” sunda teh di parake.
Matakna di indonesia mah loba budaya” anu di paling ku nagara batur, soalna lolobana di daerah soranganna geus loba nu poho kana budaya maranehna.
Mun geus di paling ku batur kakara riweuh jeung paciweuh...
Coba mun saterusna budaya” urang selalu di mumule ku urang salarea, pastina budaya urangteh moal aya nu maling, soalna di urangna geus biasa di tabeuh mun kesenian, geus biasa di pake seperti bahasa daerah.
Saking ku seringna ku urang di pake, makin gede oge pengaruh budaya urang di mata orang luar.
Sabab maranehna moal wani” ngarebut kana budaya urang, sabab ku urangna geus biasa di pake, jadi orang luar daerah urang jeung orang luar ti daerah urang, orang indonesia, jeung urang luar ti indonesia bakal nyaraho kana budaya urang, mun ceuk bahasa gaulnamah jadi terkenal.
Jadi mun budaya urang aya nu make atawa aya nu ngaku ku batur teh, bakal loba nu ngabela, naun sababna?? sabab bakal arapaleun yen budaya etateh budayana urang sunda, budayana indonesia.

Tong jauh” ieu we aya contona...
Sabaraha persen urang Sunda nu wawuh keneh kana paribasa Sunda? Duka ari persen-persenna mah tah. Ngan nu jelas, pasti saeutik, utamana ti kalangan generasi ngora. Tapi ieu teh memang lain salah maranehanana.
Loba faktor nu ngalantarankeunana. Di sakola, waktu pangajaran basa Sunda beuki samporet. Di imah, loba kolot anu kalah ngajak nyarita ka anak-anakna make basa Indonesia, najan duanana pituin urang Sunda. Di luar imah mah geus puguh deui. Media basa Sunda (majalah Sunda) asana teh jiga nu aranteng sorangan, sibuk dina dunyana sorangan. Dunya pangarang Sunda, dunya 'seniman' Sunda, bari siga nu tara ngalieuk ka sisi ka gigir. Deukeut-deukeut kana masturbasi intelektual. Hayoh we pabeulit tur ulukutek dina lingkungan anu kacida heureutna. Buku-buku basa Sunda di toko buku jarang aya nu meuli. Padahal urang Sunda teh mayoritas di Jawa Barat mah. Aneh pan?
Nu matak ulah kaget lamun budak hulang-huleng teu ngarti basa Sunda. Sok komo deui mun kudu ngajawab patalekan-patalekan saperti: naun ari adat embeeun? Naon ari disakompetdaunkeun?
Aya nu nyebutkeun, jamanna ge cenah geus beda, geus robah. Naha mun jaman geus robah hartina kudu cicing wae? Euweuh guam pikeun ngungkulanana? Nu palinter jiga nu teu paduli. Tapi, nu pinter mah memang kudu kitu meureun nya hehehe
hayu ah urang mumule budaya urank teh, budaya urang sunda...

meni tiris di cikajang..
ngala dukuh di ranca buaya.
Ieu nulis maol panjang-panjang.
Sabab tunduh geus kacida...

heheh...

7 komentar:

KLIK UNTUK MENAMPILKAN SEMUA KOMENTAR


bunga raya mengatakan...

abdimah sanajan di lembur batur oge selalu berusaha ngalestariken bahasa sunda...karena abdi urang sunda najan bahasa sundana balepotan oge tapi abdi terus berusaha....bahasa sunda I like....
nice pos sob

bunda mengatakan...

hi hi hi..meni asa kasindiran ku Frank..
seueur pisan bahasa Sunda nu tos teu kakuasai....
termasuk paribasa2 nu dicontokeun

Mulek...asa ngebul pisan otak teh....
kaisinan...naha jadi kieu nya...??

asa piraku kudu kursus basa sunda mah..?

Frank mengatakan...

@Bunga raya
sae kittu, sanajan calik dilembur batur anu bahsana daerahna beda jeung daerah urang.
usahakeun urang ulah poho kana bahasa jeung budaya daerah sorangan...yuk agh urang mumule budaya urang teh..

@bunda
eit...teukedah kursus bund, da bunda asli orang sunda heheh
disakompetdaunkeun (dicampur adukeun).
adat embeuen ( sok baeud teu pupuguh ) hehehe
abige tos hilap sapalih bahasa sunda teh..

Hendra Lesmana mengatakan...

tah mun ges kieu kumaha ateuh? mun ngan retorika mah budak leutik ge sigana bisa, cik sok atuh mulai aksi ngarah aya reaksi pikeun ngamumule basa sunda heuheu...

Frank mengatakan...

nya urang mulai tidiri urang heula we....hehehe
nuhun atos mampir...:d

Kuyus is cute mengatakan...

hi hi hi aku menyerah .. aku menyerah ^.^
gak bisa sunda ... ^.^

suria mengatakan...

Simkuring kantos nganjrek di Jawa Tengah,meni asa kabita ku urang Jawa sakitu agulna kana basa daerahna,di kantor,sakola di jalan jeung sajabana maranehna gunem catur make basa daerahna.Tapi waktu kuring mulang kaParahiyangan....aduh Gustiii..geuning meni jiga nu arera eta urang Sunda nyarita make basana.Sedih alabatan teu bisa di upamakeun.Deudeuh uarang Sunda khusus kanggo rumajana"Ujang,Nyai...mumule basa Sunda apan ciri urang sarerea,omat ulah diruksak di campuran basa nu teu merenah".

Posting Komentar

Related Websites

Archives

Followers